Виборні органи

 
Вищим органом профспілки є з’їзд.
Згідно зі Статутом профспілки іншими виборними органами є:
1) первинної організації профспілки – профспілковий комітет, а в організації з чисельністю менше 15 осіб – профорганізатор; 
2) організації профспілки структурного підрозділу установи (далі за текстом – структурна організація профспілки) – профбюро;
3) профгрупи – профгрупорг;
4) територіальної організації профспілки – відповідно об’єднаний, районний, міський комітет (президії відповідного комітету). В об’єднаних організаціях профспілки міста і району може утворюватись міськрайонний комітет профспілки;
5) регіональної організації – відповідно обласний, Київський міський, республіканський комітет профспілки (президії відповідного комітету).
6) на рівні профспілки – Центральний комітет, президія ЦК.
 
У період між з’їздами керівництво діяльністю профспілки здійснює Центральний комітет профспілки (ЦК профспілки).
У період між пленумами ЦК керівництво діяльністю профспілки здійснює президія, яка формується з його членів і є підзвітною та підконтрольною Центральному комітету.


Найменування профспілки скорочено:
Українською мовою – ППДУУ
Російською мовою – ПРГУУ
Англійською мовою – SEUU