Структура Профспілки

 
Структура Профспілки визначається даним Статутом. 
Профспілка будується за галузевим та територіальним принципами.
Профспілка складається з первинних організацій (які можуть об’єднуватися в об’єднання), територіальних (об'єднання первинних організацій, районні, міські, міськрайонні, міжобласні), регіональних (обласні, Київська міська, Кримська республіканська) організацій. 
До Профспілки можуть входити профспілки, нижчі за статусом.


Найменування профспілки скорочено:
Українською мовою – ППДУУ
Російською мовою – ПРГУУ
Англійською мовою – SEUU